Dzieci pływają dzięki : Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Publicznemu Gimnazjum nr 10, Urzędowi Miejskiemu w Radomiu, Politechnice Radomskiej, Szkolnemu Związkowi Sportowemu, RTS Viktorii.
  01.02.2023, Imieniny Brygidy, Ignacego
STRONA GŁÓWNA
NASZE ZAWODNICZKI I ZAWODNICY
ZAWODNICY POWOŁANI DO KADRY MAZOWSZA
ALEKSANDRA PRZYBYSŁAWSKA REKORDZISTKA POLSKI
PAULINA NOWAK REKORDZISTKA NASZEGO KRAJU
ZAWODY 2013
ZAWODY 2012
ZAWODY 2011
ZAWODY 2010
ZAWODY 2009
ZAWODY 2008
ZAWODY 2007
SEKCJA PŁYWACKA
SEKCJA WOPR
TRIATHLON
AKTUALNOŚCI
LIGA SZKÓŁ
LIGA SZKÓŁ 2010
I EDYCJA WYNIKI
II EDYCJA WYNIKI
III EDYCJA WYNIKI
IV EDYCJA WYNIKI
WYNIKI KOŃCOWE
LIGA SZKÓŁ 2009
WYNIKI I EDYCJI/09
WYNIKI II EDYCJI/09
WYNIKI III EDYCJI/09
WYNIKI IV EDYCJI/09
WYNIKI KOŃCOWE/09
LIGA SZKÓŁ 2008
WYNIKI I EDYCJI/08
WYNIKI II EDYCJI/08
WYNIKI III EDYCJI/08
WYNIKI IV EDYCJI/08
LIGA SZKÓŁ 2007
WYNIKI I EDYCJI/07
WYNIKI II EDYCJI/07
WYNIKI III EDYCJI/07
WYNIKI IV EDYCJI/07
LINKI
FORUM DYSKUSYJNE


LIGA SZKÓŁ 2009

 

 

Komunikat organizacyjny ligi szkolnej w pływaniu
Radom 2009
.
1. Termin i miejsce zawodów:
- I runda: 14-11-2009 godz 9:45
- II runda: 21-11-2009 godz 9:45
- III runda: 28-11-2009 godz 9:45
- IV runda: 05-12-2009 godz 9:45
Rozgrzewka na 30 min przed startem
Miejsce: Kryta pływalnia “Orka” ul. Młynarska 10

2.
Organizator:
- Urząd Miejski w Radomiu Wydz. Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Wodnik” przy Publicznym Gimnazjum nr 10 w Radomiu.

3. Kierownictwo:
- Komisja sędziowska
- Naczelnik zawodów mgr Krzysztof Krzysztoszek

4.
Uczestnictwo:
- w zawodach mają prawo startu uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta Radomia.

5.
Program zawodów:
- zawody zostaną rozgrywane seriami na czas w następujących kategoriach wiekowych:
I kat. - dzieci klas I i II
II kat. - dzieci klas III i IV
III kat. - dzieci klas V i VI
- Szkoły mogą wystawić reprezentację składającą się z 4 zawodniczek
i 4 zawodników.
- Na danym dystansie w konkurencjach indywidualnych punktuje tylko
3 zawodników (3 zawodniczki).
.
6. Przepisy techniczne:
- pływalnia 25m, 6 torów
- pomiar czasu ręczny

7.
Zgłoszenia do zawodów:
- zgłoszenia do zawodów według wzoru:
1 lp.- 2 nazwisko i imię – 3 rok ur. – 4 nazwa i numer szkoły –
5 klasę - wiek
należy podać na 30 minut przed startem u organizatora zawodów.

8.
Zasady finansowania:
- koszt organizacji ponosi Urząd Miasta Radomia MKS Wodnik Radom
.
9. Nagrody:
- w zawodach nagrodzonych zostanie 6 najlepszych zawodników
i 6 zawodniczek.
- w przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zadecyduje suma czasów uzyskanych we wszystkich konkurencjach indywidualnych.
- 3 najlepsze szkoły otrzymają puchary.
-W każdej rundzie 3 najlepsze zawodniczki i zawodników otrzymają dyplomy i medale za starty w każdej konkurencji w poszczególnych kat. wiekowych.

10. Uwagi końcowe:
- biuro zawodów będzie czynne na godzinę przed starem w każdej edycji zawodów
-uroczyste otwarcie odbędzie się w dniu 14-11-2009r na krytej pływalni „Orka”
ul. Młynarskiej 10
- pływalnia zostanie udostępniona na 15 min przed rozpoczęciem zawodów
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów oraz Komisja Sędziowska.
.
REGULAMIN  LIGI  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  W  PŁYWANIU
Radom  2009

1. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 4 razy w roku szkolnym 2009 na pływalni 25 m

2. Kierownictwo zawodów i komisja sędziowska
2.1 Kierownictwo:
Roman Hebda
2.2 Komisja sędziowska pod kierunkiem sędziego: Edyta Górka sędzia I klasy

3. Uczestnictwo:
3.1 Po 4 chłopców i 4 dziewczynki z każdej szkoły podstawowej z następującym podziałem na kategorie wiekowe:
I. Klasy 1 i 2
II. Klasy 3 i 4
III. Klasy 5 i 6
Sztafetę stanowią 2 dziewczynki i 2 chłopców z każdej szkoły

.

4. Program zawodów:

Pierwsza runda
25m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców
4x 25m stylem grzbietowym mix (2dziewczynki i 2 chłopców)

Druga runda
25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
4x 25m stylem dowolnym mix (2dziewczynki i 2 chłopców)

Trzecia runda
25 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców
4x 25m stylem klasycznym mix (2dziewczynki i 2 chłopców)

Czwarta runda
25m stylem motylkowym dziewcząt i chłopców
4x 25m stylem motylkowym mix (2dziewczynki i 2 chłopców)

.

5. Przepisy techniczne
5.1 Wyścigi indywidualne oraz sztafetowe rozegrane zostaną seriami na czas
5.2 Każdy zawodnik ma prawo startu w konkurencji indywidualnej oraz sztafecie
.
6. Punktacja
6.1 Prowadzi się punktacje indywidualną i zespołową
6.2 Punktuje trzech zawodników z jednego zespołu w każdej kategorii wiekowej oraz sztafeta
6.3 Wyścigi sztafetowe rozgrywane będą bez podziału na kategorie wiekowe (tj. zespól sztafetowy może składać się z uczniów każdej kategorii wiekowej).
6.4 Zasady punktacji:
1 miejsce – 13 pkt
2 miejsce – 11 pkt.,
3 miejsce – 10 pkt .,
4 miejsce – 9 pkt.,
5 miejsce – 8 pkt.,
6 miejsce – 7 pkt.,
7 miejsce – 6 pkt.,
8 miejsce – 5 pkt
9 miejsce – 4 pkt.,
10 miejsce – 3 pkt.,
11 miejsce – 2 pkt.,
12 miejsce – 1 pkt.,

Powyższe zasady punktacji obowiązują w wyścigach indywidualnych jak również sztafetowych
Powyższe zasady punktacji obowiązują w wyścigach indywidualnych jak również sztafetowych
6.5 W punktacji zespołowej o kolejności decyduje suma punktów zdobytych przez zawodników danej szkoły w wyścigach indywidualnych oraz sztafetowych
6.6 W punktacji indywidualnej uwzględnia się sumę punktów uzyskanych przez zawodnika we wszystkich startach indywidualnych

.

7. Nagrody
7.1 Nagrody otrzymują 3 pierwsze zespoły po czterech rundach
7.2 W punktacji indywidualnej nagrodzone zostaną trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników szkół podstawowych
7.3 Nagrody funduje Urząd Miejski w Radomiu Wydział Edukacji i Sportu

8. Zasady finansowania
Koszt organizacji zawodów ponosi Urząd Miejski w Radomiu i MKS „Wodnik” Radom,


Strona o dzieciach pływających w Radomiu

info@wodnik.radom.pl